Historien om Britta



    Året var 1956. I en liten, liten fiskehamn som kallas Hällevikstrand på Orust föddes en båt som döptes till Britta efter sin ägares dotter. Brittas uppgift skulle bli att tråla efter långa ute på den stora, stygga och kalla Nordatlanten. Eftersom det var ett farligt hav att segla på, byggdes båten extra kraftig med höga fribord och ett stadigt skrov. Hon kom att byggas i det kraftigaste trä man kunde täkna sig, ek, och blev utrustad med 40m2 segel och 300hk råoljemotor. Efter tretton tuffa år till havs renoveras hon i Skagen, och kan således kämpa vidare ute på Nordatlanten ända tills 1985, då Britta och systerfartyget Sandö som sista båt i Sverige slutar med att fiska efter långa.

     Två år senare, 1987, byter Britta ägare och får det nya namnet Singapore. Nytt uppdrag: fiske i Östersjöns söta vatten. Efter ytterligare ett par hårda år köper en herre i Grundsund fartyget och döper om henne till Stenskär. Med hjälp av statligt skrotningsbidrag avlägsnas all fiskeutrustning och hon säljs snart vidare till Ellös där hon under namnet Globetrotter får agera fritidsmotorfartyg åt sin nye ägare.

     I nådens år 1992 finner några skutsökande grundare till Uddevalla Maritima Förening skutan i Hälleviksstrand, varefter hon förvärvas och genast döps om till sitt ursprungliga namn Britta. Hon bogseras till Kungshamn där man lyfter ur den gamla råoljemotorn, vidare till Fisketången där även propeller och axel plockas bort.

     Propelleraxelhålet pluggas igen och hon bogseras den 2 januari 1993 in till kajen vid det f.d. varvsområdet i Uddevalla. Arbetet kan börja!

    Olje- och vattentankar rivs ut, tillsammans med all återstående inredning, utrustning, däckshus, däck och skadade däcksbalkar. Skrovet rengörs och impregneras varefter ombyggnaden till skolskepp börjar...

    Britta är byggd i många olika träslag, vart och ett med sina för ändamålet speciella och lämpliga egenskaper; däcksbalkar och detaljer av ek, däck av norrlandsfura, undermaster och bommar av lärk, toppstång och gafflar av gran, panelklädsel på däckshus av lärk och ek. Under däck byggs kollisionsskott och maskinskott av stål och övriga skott av trä belagda med brandhärdig plywood. Övrig inredning byggs i furu.


        Stolt snickare visar upp de gedigna träbänkarna.


       Karlarna ute i skogen efter att ha fällt den blivande stormasten.


      Masten lyfts på plats med hjälp av en rejäl lyftkran.

    Segelytan blir imponerande 350m2 fördelat på 7 olika segel. Huvudmaskinen blir en begagnad, helrenoverad Volvo Penta TMD 120 A (för propellerdrivning) och hjälpmaskinen blir en Perkins (för elförsörjning).

 

    Arbetet med skutan är såpass omfattande att det av sjöfartsverket klassas som nybygge, varför säkerhetskraven blir rigorösa. Britta utrustas med modern navigations-, kommunikations och säkerhetsutrustning samt avancerade system för brandbekämpning och livräddning. Efter fyra år och 42.000 ideella arbetstimmar blir resulatet Sveriges modernaste och säkraste segelskuta.